ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

15/04/2024 - 15:18 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
15/04/2024
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Διοικητικά Θέματα

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α. (συνεδρία 24/02.04.2024) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Γ.Π.Α..

Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Γ.Π.Α. και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ψηφιακή διακυβέρνηση του Ιδρύματος την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και την απλούστευση των διαδικασιών του Γ.Π.Α. και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

15/04/2024 - 15:18