ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN 1 PROCESS

16/10/2023 - 12:06 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
16/10/2023
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN 1 PROCESS
Διοικητικά Θέματα

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων - OPEN 1 PROCESS συντάχθηκαν δύο οδηγοί που παρέχουν οδηγίες στους χρήστες και στους υπογράφοντες για τη λειτουργία του προγράμματος.

Το Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης παραμένει στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες προκύψουν κατά τη χρήση του.

 

16/10/2023 - 12:06