Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»

20/02/2024 - 12:31 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
20/02/2024
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»
Διοικητικά Θέματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΔΔΔΗ/Φ18/2756 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συνημμένα: 
20/02/2024 - 12:31