Ανακοινώσεις

π.χ. 25/06/2024
π.χ. 25/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Aνακοίνωση Πρυτανείας-Ανάρτηση ανακοινώσεων Αρχείο Ανακοίνωση Πρυτανείας - Ανάρτηση Ανακοινώσεων.docx 10/02/2024 - 20:10 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΔ EΜΠ.pdf, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΔ-ENGL ΕΜΠ.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΔ ΕΜΠ.docx, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΔ_ENG ΕΜΠ.docx 28/02/2023 - 13:06 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF icon Microsoft Word - OPEN CALL external members call of interest_2023_en.pdf, PDF icon Microsoft Word - OPEN CALL external members call of interest_2023_gr.pdf, Αρχείο Υπόδειγμα αίτησης ΠΑΜΑΚ για εξωτερικά μέλη Σ.Δ. ν. 4957 2022.docx 28/02/2023 - 13:00 Πρυτανεία
Εκδηλώσεις Πρόγραμμα Βραδιάς Ερευνητή 30.09.2022 ΕΜΠ PDF icon Πρόγραμμα Βραδιάς Ερευνητή 30.09.2022.pdf 04/10/2022 - 14:45 Πρυτανεία
Εκδηλώσεις Bραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ PDF icon Bραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ.pdf 04/10/2022 - 14:44 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης PDF icon Πολυτεχνείο Κρήτης - Πρόσκληση Εξωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης - ΨΒ95469Β6Ν-ΙΝ0 - signed.pdf 15/09/2022 - 12:02 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. τη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF icon 9Ν8Α469Β7Ι-0Υ3 Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση εξωτερικών μελών Σ.Δ. Παν. Μακεδονίας.pdf, Αρχείο Υπόδειγμα αίτησης ΠΑΜΑΚ για εξωτερικά μέλη Σ.Δ. ν. 4957 2022.docx 02/09/2022 - 14:52 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου PDF icon 18928_ΨΕ71469Β7Λ-ΟΗ4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (002) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ.pdf 02/09/2022 - 14:41 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς PDF icon 6ΩΘΖ469Β7Τ-Δ1Ο Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών μελών Σ.Δ_ Πανεπιστημίου Πειραιώς-signed.pdf 02/09/2022 - 14:37 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του PDF icon 2022-08-19-18353-Προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών του ΣΔ του ΠΘ (με συν. αίτηση)-ΨΘ8Θ469Β7Ξ-ΧΡΡ.pdf, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας για τη θέση Εξωτερικού Μέλους του ΣΔ (002).doc 02/09/2022 - 14:33 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του. PDF icon 6ΒΙΧ469Β7Δ-ΧΒ0_ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΜΕΛΩΝ.pdf 19/08/2022 - 17:08 Πρυτανεία
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες Convergences Greece Forum / ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ, εστιάζει στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών Ν.11 «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες»

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του Convergences Greece Forum / ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά στη χώρα...

Αρχείο Δελτίο Τύπου, Image icon Πρόσκληση 29/03/2019 - 11:47 Πρυτανεία