Ανακοινώσεις

π.χ. 03/12/2023
π.χ. 03/12/2023
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΔ EΜΠ.pdf, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΔ-ENGL ΕΜΠ.pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΔ ΕΜΠ.docx, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΔ_ENG ΕΜΠ.docx 28/02/2023 - 13:06 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF icon Microsoft Word - OPEN CALL external members call of interest_2023_en.pdf, PDF icon Microsoft Word - OPEN CALL external members call of interest_2023_gr.pdf, Αρχείο Υπόδειγμα αίτησης ΠΑΜΑΚ για εξωτερικά μέλη Σ.Δ. ν. 4957 2022.docx 28/02/2023 - 13:00 Πρυτανεία
Εκδηλώσεις Πρόγραμμα Βραδιάς Ερευνητή 30.09.2022 ΕΜΠ PDF icon Πρόγραμμα Βραδιάς Ερευνητή 30.09.2022.pdf 04/10/2022 - 14:45 Πρυτανεία
Εκδηλώσεις Bραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ PDF icon Bραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ.pdf 04/10/2022 - 14:44 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης PDF icon Πολυτεχνείο Κρήτης - Πρόσκληση Εξωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης - ΨΒ95469Β6Ν-ΙΝ0 - signed.pdf 15/09/2022 - 12:02 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. τη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF icon 9Ν8Α469Β7Ι-0Υ3 Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση εξωτερικών μελών Σ.Δ. Παν. Μακεδονίας.pdf, Αρχείο Υπόδειγμα αίτησης ΠΑΜΑΚ για εξωτερικά μέλη Σ.Δ. ν. 4957 2022.docx 02/09/2022 - 14:52 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου PDF icon 18928_ΨΕ71469Β7Λ-ΟΗ4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (002) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ.pdf 02/09/2022 - 14:41 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς PDF icon 6ΩΘΖ469Β7Τ-Δ1Ο Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών μελών Σ.Δ_ Πανεπιστημίου Πειραιώς-signed.pdf 02/09/2022 - 14:37 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του PDF icon 2022-08-19-18353-Προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών του ΣΔ του ΠΘ (με συν. αίτηση)-ΨΘ8Θ469Β7Ξ-ΧΡΡ.pdf, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ υποψηφιότητας για τη θέση Εξωτερικού Μέλους του ΣΔ (002).doc 02/09/2022 - 14:33 Πρυτανεία
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι. Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του. PDF icon 6ΒΙΧ469Β7Δ-ΧΒ0_ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΜΕΛΩΝ.pdf 19/08/2022 - 17:08 Πρυτανεία
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες Convergences Greece Forum / ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ, εστιάζει στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών Ν.11 «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες»

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του Convergences Greece Forum / ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά στη χώρα...

Αρχείο Δελτίο Τύπου, Image icon Πρόσκληση 29/03/2019 - 11:47 Πρυτανεία