Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

02/09/2022 - 14:37 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Πρυτανεία
Θέμα:
Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
02/09/2022 - 14:37