τη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

02/09/2022 - 14:52 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Πρυτανεία
Θέμα:
τη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
02/09/2022 - 14:52