Δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

02/09/2022 - 14:41 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Πρυτανεία
Θέμα:
Δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι.
02/09/2022 - 14:41