Προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ

28/02/2023 - 12:59 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
28/02/2023
Πρυτανεία
Θέμα:
Προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ
28/02/2023 - 12:59