Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι.

Προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ

28/02/2023 - 12:59 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
28/02/2023
Θέμα:
Προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ
28/02/2023 - 12:59

Προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

17/02/2023 - 14:43 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
28/02/2023
Θέμα:
Προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
17/02/2023 - 14:43

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

15/09/2022 - 12:02 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
15/09/2022
Θέμα:
Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
15/09/2022 - 12:02

τη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

02/09/2022 - 14:52 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
τη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
02/09/2022 - 14:52

Δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

02/09/2022 - 14:41 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
Δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
02/09/2022 - 14:41

Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

02/09/2022 - 14:37 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
02/09/2022 - 14:37

Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του

02/09/2022 - 14:33 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Θέμα:
Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του
02/09/2022 - 14:33

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

24/08/2022 - 09:59 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
24/08/2022
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
24/08/2022 - 09:59

Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του.

19/08/2022 - 17:08 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
19/08/2022
Θέμα:
Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του.
19/08/2022 - 17:08