Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του

02/09/2022 - 14:33 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
02/09/2022
Πρυτανεία
Θέμα:
Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του
02/09/2022 - 14:33