Προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

17/02/2023 - 14:43 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
28/02/2023
Πρυτανεία
Θέμα:
Προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
17/02/2023 - 14:43