Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

15/09/2022 - 12:02 -- Aikaterini Mavragani
Ημ/νία:
15/09/2022
Πρυτανεία
Θέμα:
Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
15/09/2022 - 12:02