Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Αναζήτηση εταίρων

06/05/2021 - 14:01 -- European Progra...
Ημ/νία:
06/05/2021
Θέμα:
Αναζήτηση εταίρων

Το Urgench State University, Uzbekistan, Faculty of Tourism and economics (https://urdu.uz/en/site/facultyview?id=33) αναζητά εταίρους για συνεργασία στο πλαίσιο των δράσεων ERASMUS ICM & Capacity Building.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Professor lyos Abdullaev, Dean of Faculty of Tourism and economics αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο ilyos.a@urdu.uz  

06/05/2021 - 14:01

POSTDOCTORAL POSITION AT THE AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

28/04/2021 - 17:44 -- Dimitrios Georg...
Ημ/νία:
24/01/2023
Θέμα:
POSTDOCTORAL POSITION AT THE AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

The Laboratory of General and Agricultural Microbiology of the Agricultural University of Athens is seeking a postdoctoral researcher with an Agronomy/Biology/Microbiology background for employment in the European Union Life-Climate Action project FROSTDEFEND (www.frostdefend.eu). The project is on the creation of a frost-damage prognosis tool for citrus tree crops, based on populations of epiphytic and airborne ice-nucleation-active bacteria, meteorological conditions and agronomic traits.

28/04/2021 - 17:44

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

28/04/2021 - 17:42 -- Dimitrios Georg...
Ημ/νία:
28/04/2021
Θέμα:
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά μεταδιδάκτορα ερευνητή για απασχόληση σε πρόγραμμα Life-Climate Action της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αφορά την δημιουργία και εφαρμογή εργαλείου πρόγνωσης παγετοπληξίας σε εσπεριδοειδή βάσει των  πληθυσμών των επιφυτικών παγοπυρηνωτικών βακτηρίων, των εναέριων πυρήνων πάγου και των μετεωρολογικών συνθηκών και αγρονομικών χαρακτηριστικών.

28/04/2021 - 17:42

Webinar: Εξέλιξη της βλάστησης, Αγροδασοκομία και κλιματική αλλαγή-webinar

28/04/2021 - 13:23 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
28/04/2021
Θέμα:
Webinar: Εξέλιξη της βλάστησης, Αγροδασοκομία και κλιματική αλλαγή-webinar

Εξέλιξη της βλάστησης και κλιματική αλλαγή: Σε θεωρητικό και υποθετικό επίπεδο, μετά από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, η φυσική εξέλιξη της τοπικής βλάστησης συντίθεται αρχικά από είδη μικρών απαιτήσεων που ακολουθούνται στη συνέχεια από θάμνους, ελαφρά απαιτητικά δέντρα και τελικά είδη ανθεκτικά στη σκιά. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν συμβαίνει πάντα με τον ίδιο τρόπο καθώς ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται να μην το επιτρέψουν.

28/04/2021 - 13:23

Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Erasmus+ 2021 και διαδικτυακές εκδηλώσεις

23/04/2021 - 00:14 -- European Progra...
Ημ/νία:
23/04/2021
Θέμα:
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Erasmus+ 2021 και διαδικτυακές εκδηλώσεις

Βρείτε συνημμένα την Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2021 και τη Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας /ΙΚΥ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ στο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης 2021.

Ο Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  

23/04/2021 - 00:14

Δράσεις Jean Monnet_φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών

09/04/2021 - 05:09 -- European Progra...
Ημ/νία:
09/04/2021
Θέμα:
Δράσεις Jean Monnet_φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Απριλίου 2021 διοργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε φορείς εκπαίδευσης /κατάρτισης εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν σεμινάρια για θέματα της Ε.Ε, τα οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των νέων δράσεων Jean Monnet του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 (Jean Monnet Actions for School and VET organisations).

Εγγραφές έως 9 Απριλίου: https://europa.eu/!jp48rQ

09/04/2021 - 05:09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικά ζητήματα

02/04/2021 - 22:22 -- European Progra...
Ημ/νία:
02/04/2021
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικά ζητήματα

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/education/news/call-expression-interest-commission-expert-group-quality-investment-education_en

02/04/2021 - 22:22

Διάχυση αποτελεσμάτων έργου CLICHA / CLICHA project dissemination

28/03/2021 - 19:01 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
28/03/2021
Θέμα:
Διάχυση αποτελεσμάτων έργου CLICHA / CLICHA project dissemination

GR: Το έργο CLICHA παρουσιάστηκε στις εναρκτήριες διαδικτυακές συναντήσεις των έργων Erasmus+ Strategic Partnershipσ:

  •  INSIDes, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020
  • DeCAIR, που πραγματοποιήθηκε ε στις 19 Ιανουαρίου 2021
  • FUTURE++, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2021
  • INFURI, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου2021.

Ο στόχος ήταν να προσελκύσει το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του έργου και να ενεργοποιήσει δυνατότητες συνεργασίας.

 

28/03/2021 - 19:01

Σελίδες