Δράσεις Jean Monnet_φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών

09/04/2021 - 05:09 -- European Progra...
Ημ/νία:
09/04/2021
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Δράσεις Jean Monnet_φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Απριλίου 2021 διοργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε φορείς εκπαίδευσης /κατάρτισης εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν σεμινάρια για θέματα της Ε.Ε, τα οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των νέων δράσεων Jean Monnet του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 (Jean Monnet Actions for School and VET organisations).

Εγγραφές έως 9 Απριλίου: https://europa.eu/!jp48rQ

09/04/2021 - 05:09