Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

CLICHA Ενημερωτικό δελτίο #6

14/10/2021 - 19:07 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
14/10/2021
Θέμα:
CLICHA Ενημερωτικό δελτίο #6

Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος CLICHA είναι διαθέσιμπ και μπορείτε να το διαβάσετε ανοίγοντας το συνημμένο αρχείο.

14/10/2021 - 19:07

Climate Change in Agriculture, Final Conference

14/10/2021 - 18:57 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
14/10/2021
Θέμα:
Climate Change in Agriculture, Final Conference

The final conference of the Erasmus+ project "CLImateCHange in Agriculture" was organized by the Higher Agronomic Institute of Chott Mariem (University of Sousse) and took place at 6 & 7 October 2021 in Sousse, Tunisia and online. The different courses delivered in the three Tunisian higher agricultural education institutions, members of the project, were presented during the conference and there are available on the CLICHA e-learning platform: http://clicha.eu/.

14/10/2021 - 18:57

Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία, Τελικό συνέδριο

14/10/2021 - 18:52 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
14/10/2021
Θέμα:
Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία, Τελικό συνέδριο

To τελικό συνέδριο του Erasmus+ έργου «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία» διοργανώθηκε από το Ανώτερο Αγρονομικό Ινστιτούτο της Chott Mariem του Πανεπιστημίου της Σούσας και πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2021 στην Σούσα, Τυνησία και διαδικτυακά. Σε αυτό παρουσιάστηκαν τα διαφορετικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν μέσα από το έργο και διδάχθηκαν στα τρία πανεπιστήμια της Τυνησίας -μέλη του consortium- ενώ βρίσκονται διαθέσιμα και στη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου: http://clicha.eu/.

14/10/2021 - 18:52

Erasmus+ CLICHA Τελικό συνέδριο

01/10/2021 - 23:43 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
01/10/2021
Θέμα:
Erasmus+ CLICHA Τελικό συνέδριο

Συνδεθείτε online ώστε να παρακολουθήσετε το τελικό Συνέδριο του έργου Erasmus+ CLICHA Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία. 
Ζωντανή ροή: facebook.com/Clicha.erasmusplus
Τετάρτη, 06/10/2021
11:30 - 19:00 (ώρα Αθήνας)
Πέμπτη, 07/10/2021
11:30 - 18:00 (ώρα Αθήνας)

01/10/2021 - 23:43

Erasmus+ CLICHA Project Final Congress

01/10/2021 - 23:18 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
01/10/2021
Θέμα:
Erasmus+ CLICHA Project Final Congress

Join us online for the Final Congress of the Erasmus+ project CLICHA Climate Change in Agriculture
Live streaming: facebook.com/Clicha.erasmusplus
Wednesday, 06/10/2021
11:30 – 19:00 (Athens time)
Thursday, 07/10/2021
11:30 – 18:00 (Athens time)

01/10/2021 - 23:18

Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία@Women4IT

29/09/2021 - 23:41 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Θέμα:
Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία@Women4IT

Tο έργο Erasmus+ «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία» προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η CRETHIDEV στο πλαίσιο του έργου @Women4IT το Σάββατο 11/09/21. Το έργο Women4IT στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αύξηση του αριθμού των ευάλωτων κοριτσιών και των νέων γυναικών στην ψηφιακή ατζέντα της ΕΕ. Οι νεαρές εκπαιδευόμενες στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη θεματική του έργου καθώς και την εκπαιδευτική πλατφόρμα.

29/09/2021 - 23:41

CLICHA@Women4IT

29/09/2021 - 23:34 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Θέμα:
CLICHA@Women4IT

The Erasmus+ project “Climate Change in Agriculture” was largely disseminated during the event organised by CRETHIDEV within the frames of the project @Women4IT on Saturday 11/09/21. Women4IT is a project that aims to develop innovative solutions to increase the numbers of vulnerable girls and young women into EU’s digital agenda. Young trainees in the field of digital technologies demonstrated great interest in the subject of the project and its educational platform. #climate change #digital skills

29/09/2021 - 23:34

Συνάντηση του έργου Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

29/09/2021 - 20:29 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Θέμα:
Συνάντηση του έργου Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

Η 7η Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Erasmus+ έργου “Κλιματική Αλλαγή στη γεωργία” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 02/09/21 διαδικτυακά, ταυτόχρονα με την εκκίνηση του νέου εξαμήνου για τα Τυνησιακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η κοινοπραξία έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα τελευταία βήματα του έργου, τη βιωσιμότητά του και τις δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης μετά το τέλος του έργου.

29/09/2021 - 20:29

CLICHA 7th Steering Committee Meeting

29/09/2021 - 20:22 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Θέμα:
CLICHA 7th Steering Committee Meeting

The 7th Steering Committee Meeting of the Erasmus+ project "Climate Change in Agriculture" took place on Thursday 02/09/21 online just as the new semester for the Tunisian Higher Education Institutions began. The consortium had the opportunity to discuss the final steps of the project, its sustainability and the possibilities for further development after the end of the project.

 

29/09/2021 - 20:22

Σελίδες