Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

New Webinar “Climate change and livestock production”

17/07/2021 - 20:22 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
17/07/2021
Θέμα:
New Webinar “Climate change and livestock production”

The 5th session of the webinar series on the subjects of “Climate Change in Agriculture”, organized by the CLICHA consortium, took place on Wednesday, 30/06/2021, through the ZOOM platform and was broadcasted through the Facebook page of the project.

17/07/2021 - 20:22

Εξέλιξη της βλάστησης, Αγροδασoκομία και κλιματική αλλαγή 28.04.21 - Έργο CLICHA

25/06/2021 - 17:13 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
25/06/2021
Θέμα:
Εξέλιξη της βλάστησης, Αγροδασoκομία και κλιματική αλλαγή 28.04.21 - Έργο CLICHA

Το 4ο κατά σειρά διαδικτυακό σεμινάριο με άξονα την  «Κλιματική αλλαγή στη γεωργία» πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2021 εστιάζοντας στα θέματα της εξέλιξης της βλάστησης και της αγροδασοκομίας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει κλίματικά. Η Δρ. Αναστασία Παντέρα, Καθηγήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξήγησε τους συμμετέχοντες για το πώς η κλιματική αλλαγή με τις ακραίες καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη και τη δυναμική της βλάστησης. Επιπρόσθετα, ο Δρ.

25/06/2021 - 17:13

Vegetation evolution, Agroforestry and Climate change 28.04.21 - CLICHA Project

25/06/2021 - 15:20 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
25/06/2021
Θέμα:
Vegetation evolution, Agroforestry and Climate change 28.04.21 - CLICHA Project

The 4th webinar on the subject of “Climate Change in Agriculture” took place on 28 April 2021 by focusing on the topics of Vegetation evolution and Agroforestry in a climate changing environment. Dr. Anastasia Pantera, Professor at the Agricultural University of Athens, elaborated the participants of how climate change with the extreme weather conditions may significantly affect the evolution and the dynamics of vegetation. Additionally, Dr.

25/06/2021 - 15:20

Εθνικό Δίκτυο για την κλιματική αλλαγή [CLIMPACT] _ Φόρουμ διαλόγου για τον Τουρισμό και 5ο Newsletter

03/06/2021 - 11:23 -- Eyaggelos Kyritsis
Ημ/νία:
03/06/2021
Θέμα:
Εθνικό Δίκτυο για την κλιματική αλλαγή [CLIMPACT] _ Φόρουμ διαλόγου για τον Τουρισμό και 5ο Newsletter

Φόρουμ διαλόγου για τον Τουρισμό και 5ο Newsletter του Εθνικού Δικτύου για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της (CLIMPACT), στο οποίο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί διασυνδεδεμένο μέλος.

 

03/06/2021 - 11:23

Αναζήτηση εταίρων

06/05/2021 - 14:01 -- European Progra...
Ημ/νία:
06/05/2021
Θέμα:
Αναζήτηση εταίρων

Το Urgench State University, Uzbekistan, Faculty of Tourism and economics (https://urdu.uz/en/site/facultyview?id=33) αναζητά εταίρους για συνεργασία στο πλαίσιο των δράσεων ERASMUS ICM & Capacity Building.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Professor lyos Abdullaev, Dean of Faculty of Tourism and economics αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο ilyos.a@urdu.uz  

06/05/2021 - 14:01

POSTDOCTORAL POSITION AT THE AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

28/04/2021 - 17:44 -- Dimitrios Georg...
Ημ/νία:
24/01/2023
Θέμα:
POSTDOCTORAL POSITION AT THE AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

The Laboratory of General and Agricultural Microbiology of the Agricultural University of Athens is seeking a postdoctoral researcher with an Agronomy/Biology/Microbiology background for employment in the European Union Life-Climate Action project FROSTDEFEND (www.frostdefend.eu). The project is on the creation of a frost-damage prognosis tool for citrus tree crops, based on populations of epiphytic and airborne ice-nucleation-active bacteria, meteorological conditions and agronomic traits.

28/04/2021 - 17:44

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

28/04/2021 - 17:42 -- Dimitrios Georg...
Ημ/νία:
28/04/2021
Θέμα:
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά μεταδιδάκτορα ερευνητή για απασχόληση σε πρόγραμμα Life-Climate Action της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αφορά την δημιουργία και εφαρμογή εργαλείου πρόγνωσης παγετοπληξίας σε εσπεριδοειδή βάσει των  πληθυσμών των επιφυτικών παγοπυρηνωτικών βακτηρίων, των εναέριων πυρήνων πάγου και των μετεωρολογικών συνθηκών και αγρονομικών χαρακτηριστικών.

28/04/2021 - 17:42

Σελίδες