Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Erasmus+ 2021 και διαδικτυακές εκδηλώσεις

23/04/2021 - 00:14 -- European Progra...
Ημ/νία:
23/04/2021
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Erasmus+ 2021 και διαδικτυακές εκδηλώσεις
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Βρείτε συνημμένα την Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2021 και τη Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας /ΙΚΥ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ στο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης 2021.

Ο Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές δράσεις όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις, καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

Για τη Βασική Δράση 2 στους Τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 20η Μαΐου 2021 (13:00 ώρα Ελλάδος).

Για τις Μικρής κλίμακας συμπράξεις (Smallscale Partnerships) :

  • Α’ κύκλος επιλογής: 20 Μαΐου 2021, 13:00 ώρα Ελλάδος (έναρξη σχεδίων 1/11/2021-28/2/2022)
  • Β’ κύκλος επιλογής: 3 Νοεμβρίου 2021, 13:00 ώρα Ελλάδος (έναρξη σχεδίων 1/3/2022-31/5/2022)

Σχετικά με τις Κεντρικές Δράσεις, για τις οποίες οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στον EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την αντίστοιχη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en

 Στο πλαίσιο περαιτέρω ενημέρωσης των φορέων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, το ΙΚΥ/ΕΜΣ Erasmus+ διοργανώνει διαδικτυακές εκδηλώσεις που αφορούν τον τομέα, ως εξής:

KA1-Toμέας Ανώτατης Εκπαίδευσης:  Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 10:00-12:00

ΚΑ2-για όλους τους Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:  Παρασκευή 07/05/2021 και ώρα 10:00-13:00

 Oι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά και στη συνέχεια θα αναρτηθούν στο κανάλι του ΙΚΥ στο YOUTUBE. Δεν απαιτείται προεγγραφή. Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/c/LLPIKYErasmus

Συνημμένα: 
23/04/2021 - 00:14