Αναζήτηση εταίρων

06/05/2021 - 14:01 -- European Progra...
Ημ/νία:
06/05/2021
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Αναζήτηση εταίρων
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Το Urgench State University, Uzbekistan, Faculty of Tourism and economics (https://urdu.uz/en/site/facultyview?id=33) αναζητά εταίρους για συνεργασία στο πλαίσιο των δράσεων ERASMUS ICM & Capacity Building.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Professor lyos Abdullaev, Dean of Faculty of Tourism and economics αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο ilyos.a@urdu.uz  

06/05/2021 - 14:01