Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

1st summer school on Behavioral Economics

29/09/2022 - 16:27 -- Euridiki Spyropoulou
Ημ/νία:
29/09/2022
Θέμα:
1st summer school on Behavioral Economics

The 1st summer school on "Behavioral Economics" took place in September 20-23, 2022 at the Agricultural University of Athens, within the framework of the Η2020 project "Boosting Excellence in Experimental Research for Agri-Food Economics and Management" (AgriFoodBoost). Dr. Andreas Drichoutis, Associate Professor at the Department of Agricultural Economics and Development of the Agricultural University of Athens, serves as the scientific coordinator of the project and coordinated the summer school as well.

29/09/2022 - 16:27

Διεξαγωγή του 1ου Θερινού Σχολείου στη Συμπεριφορική Οικονομική

29/09/2022 - 16:17 -- Euridiki Spyropoulou
Ημ/νία:
29/09/2022
Θέμα:
Διεξαγωγή του 1ου Θερινού Σχολείου στη Συμπεριφορική Οικονομική

Το 1ο θερινό σχολείο με άξονα τη  «Συμπεριφορική Οικονομική» πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Boosting Excellence in Experimental Research for Agri-Food Economics and

29/09/2022 - 16:17

Tender publication - Erasmus Mundus Support Structure

23/09/2022 - 12:31 -- European Progra...
Ημ/νία:
23/09/2022
Θέμα:
Tender publication - Erasmus Mundus Support Structure

The European Education and Culture Executive Agency (EACEA) launched the tender Erasmus Mundus Support Structure – 2022/OP/0005.

The subject of this call for tenders is to set up an Erasmus Mundus Support Structure. This structure will support Erasmus Mundus beneficiaries and the Commission services with a platform for bottom up exchange and networking, from academic, pedagogical, scientific and administrative points of view.

23/09/2022 - 12:31

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (UNIVERSITY OF MONTENEGRO) (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

27/04/2022 - 13:24 -- Department of F...
Ημ/νία:
27/04/2022
Θέμα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (UNIVERSITY OF MONTENEGRO) (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για κινητικότητα ενός μέλους ΔΕΠ στο  University of Montenegro (Μαυροβούνιο) για διδασκαλία κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022.

Αντικείμενο της διδασκαλίας είναι η χημεία οίνου και η γευσιγνωσία οίνων.

27/04/2022 - 13:24

Σελίδες