ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

28/04/2021 - 17:42 -- Dimitrios Georg...
Ημ/νία:
28/04/2021
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας
Θέμα:
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά μεταδιδάκτορα ερευνητή για απασχόληση σε πρόγραμμα Life-Climate Action της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αφορά την δημιουργία και εφαρμογή εργαλείου πρόγνωσης παγετοπληξίας σε εσπεριδοειδή βάσει των  πληθυσμών των επιφυτικών παγοπυρηνωτικών βακτηρίων, των εναέριων πυρήνων πάγου και των μετεωρολογικών συνθηκών και αγρονομικών χαρακτηριστικών. Το εργαλείο πρόγνωσης θα χρησιμοποιηθεί για την έγκαιρη εφαρμογή ψεκασμών χαλκού στα δένδρα, που μειώνουν τους παραπάνω πληθυσμούς και βελτιώνουν την αντοχή των δένδρων σε παγετούς. Ο/η μεταδιδάκτορας θα απασχοληθεί στην εγκατάσταση πειραματικών οπωρώνων στην περιοχή του Αιγίου,  με δειγματοληψίες φυτικού υλικού, προσδιορισμό εναέριων και επιφυτικών παγοπυρηνωτικών βακτηρίων με μοριακές (ποσοτική PCR, μεταγονιδιωματική) και κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους και  αποτίμηση αποτελεσματικότητας ψεκασμών προστασίας των δένδρων από παγετό. Παράλληλα, θα βοηθά στην διοικητική/οικονομική διαχείριση του προγράμματος, καθώς και σε ενέργειες διάχυσης. Ο μεταδιδάκτορας θα ενταχθεί σε μία διεπιστημονική ομάδα γεωπόνων, μικροβιολόγων, επιστημόνων της ατμόσφαιρας και modelers από την Ελλάδα, την Γαλλία και την Γερμανία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν:

  • Άδεια οδήγησης
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και κατανόηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα σύνταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Άριστη γνώση λογισμικού γραφείου (MS Office)
  • Εμπειρία σε μικροβιολογικές τεχνικές
  • Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας (ιδιαίτερα PCR, ποσοτικής PCR, μεταγονιδιωματικής αναλύσεις μικροβιωμάτων) και σχετικών λογισμικών
  • Εμπειρία σε ανάλυση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων αγρού είναι επιθυμητή

Η έναρξη του προγράμματος εκτιμάται ότι θα είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2021. Ο/η μεταδιδάκτορας θα απασχοληθεί για 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης. Η παρούσα αγγελία καλεί προς το παρόν τους/τις ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την θέση. Η οριστική επιλογή και πρόσληψη θα γίνει μετά την επίσημη έγκριση του προγράμματος και την κατάθεση αιτήσεων σε προκήρυξη για την θέση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ονόματα και διευθύνσεις δύο επιστημόνων οι οποίοι δέχονται να δώσουν συστάσεις γι αυτούς στον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΓΠΑ κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο (dgeorga@aua.gr).

28/04/2021 - 17:42