Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

rasmus+ Networking Day - 22th November 2023 Online on Airmeet

21/11/2023 - 10:41 -- European Progra...
Ημ/νία:
21/11/2023
Θέμα:
rasmus+ Networking Day - 22th November 2023 Online on Airmeet

The NEO Morocco organises the : 

Erasmus Networking Day 2023

22th November 2023, at 9:00 (GMT+1)

Online via Airmeet

This networking day will be an opportunity for meeting Partners from all the world  who are interested in building new Erasmus partnerships opportunities in different actions: CBHE/CBVET, ICM, Jean Monnet, EMJM/EMDM and EVE.

21/11/2023 - 10:41

ACA Newsletter - Ιούλιος και Αύγουστος 2023

12/09/2023 - 12:41 -- European Progra...
Ημ/νία:
12/09/2023
Θέμα:
ACA Newsletter - Ιούλιος και Αύγουστος 2023

Τα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους https://aca-secretariat.be/newsletters/current-edition/  και https://aca-secretariat.be/newsletters/previous-editions/

 

12/09/2023 - 12:41

Σελίδες