Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

CLICHA: 5th Steering Committee meeting Online

06/10/2020 - 17:29 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
06/10/2020
Θέμα:
CLICHA: 5th Steering Committee meeting Online

ΕΝ: The 5th Steering Committee Meeting took place on Thursday 30/09/20. It was a great opportunity for the core team of the CLICHA project to meet and exchange views on the further development of the workplan. Additionally, critical parameters linked to the restrictions imposed by the ongoing pandemic were extensively discussed in order to reach to viable solutions.

06/10/2020 - 17:29

Πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”

19/06/2020 - 10:24 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
19/06/2020
Θέμα:
Πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει μέσω του Εργαστηρίου Γεωργίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και με Επιστημ. Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ηλία Τραυλό στο πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”. Η διάρκεια του έργου είναι από 01/01/2020 έως 31/08/22 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.344.472,80 EUR.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.adrioninterreg.eu/

19/06/2020 - 10:24

Σελίδες