Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία@Women4IT

29/09/2021 - 23:41 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Θέμα:
Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία@Women4IT

Tο έργο Erasmus+ «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία» προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η CRETHIDEV στο πλαίσιο του έργου @Women4IT το Σάββατο 11/09/21. Το έργο Women4IT στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αύξηση του αριθμού των ευάλωτων κοριτσιών και των νέων γυναικών στην ψηφιακή ατζέντα της ΕΕ. Οι νεαρές εκπαιδευόμενες στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη θεματική του έργου καθώς και την εκπαιδευτική πλατφόρμα.

29/09/2021 - 23:41

CLICHA@Women4IT

29/09/2021 - 23:34 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Θέμα:
CLICHA@Women4IT

The Erasmus+ project “Climate Change in Agriculture” was largely disseminated during the event organised by CRETHIDEV within the frames of the project @Women4IT on Saturday 11/09/21. Women4IT is a project that aims to develop innovative solutions to increase the numbers of vulnerable girls and young women into EU’s digital agenda. Young trainees in the field of digital technologies demonstrated great interest in the subject of the project and its educational platform. #climate change #digital skills

29/09/2021 - 23:34

Συνάντηση του έργου Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

29/09/2021 - 20:29 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Θέμα:
Συνάντηση του έργου Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

Η 7η Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Erasmus+ έργου “Κλιματική Αλλαγή στη γεωργία” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 02/09/21 διαδικτυακά, ταυτόχρονα με την εκκίνηση του νέου εξαμήνου για τα Τυνησιακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η κοινοπραξία έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα τελευταία βήματα του έργου, τη βιωσιμότητά του και τις δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης μετά το τέλος του έργου.

29/09/2021 - 20:29

CLICHA 7th Steering Committee Meeting

29/09/2021 - 20:22 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Θέμα:
CLICHA 7th Steering Committee Meeting

The 7th Steering Committee Meeting of the Erasmus+ project "Climate Change in Agriculture" took place on Thursday 02/09/21 online just as the new semester for the Tunisian Higher Education Institutions began. The consortium had the opportunity to discuss the final steps of the project, its sustainability and the possibilities for further development after the end of the project.

 

29/09/2021 - 20:22

Ενέργεια διάδοσης έργου CLICHA

19/07/2021 - 12:12 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
19/07/2021
Θέμα:
Ενέργεια διάδοσης έργου CLICHA

Το Εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πλεκτών Καινοτόμων προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετείχε στο Διεθνές συνέδριο για την καινοτομία στην κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση (ICTAI-2021). Λόγω της πανδημίας, το συνέδριο έλαβε χώρα με υβριδικό τρόπο, τόσο στο Βιτέμπσκ της Λευκορωσίας δια ζώσης, όσο και διαδικτυακά, στις 8-10 και Ιουνίου 2021.

19/07/2021 - 12:12

CLICHA project dissemination (ICTAI-2021)

19/07/2021 - 11:56 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
19/07/2021
Θέμα:
CLICHA project dissemination (ICTAI-2021)

The Department of Industrial Design and Production Engineering participated in the International Conference on Textile and Apparel Innovation (ICTAI-2021) on 8-10 June with the presentations “Regenerated Cellulosic Fibers from Agricultural Waste” by S.Plakantonaki and Mechanical And Physical Properties of Biobased Alkyd Emulsion Modified with Colloidal nano-SiO2 by  L.-O. Angelis.

19/07/2021 - 11:56

Ίνες βιολογικής βάσης και υλικά ανακύκλωσης, διαδικασίες και εφαρμογές για τεχνικά υφάσματα

19/07/2021 - 11:00 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
19/07/2021
Θέμα:
Ίνες βιολογικής βάσης και υλικά ανακύκλωσης, διαδικασίες και εφαρμογές για τεχνικά υφάσματα

Στα πλαίσια της σχετικής ομιλίας, παρουσιάστηκαν τα Erasmus+ έργα CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURE και FOSTERING INNOVATION IN THE JORDANIAN AND MOROCCAN TEXTILE INDUSTRY.Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία αύξηση των καταναλωτικών αναγκών στον τομέα του ενδύματος και ευρύτερα της κλωστοϋφαντουργίας έχει οδηγήσει στην ανάγκη ανεύρεσης ανανεώσιμων πρώτων υλών οι οποίες θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και ταυτόχρονα να παρουσιάζουν χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

19/07/2021 - 11:00

Νέο Webinar «Κλιματική αλλαγή και κτηνοτροφία»

17/07/2021 - 20:48 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
17/07/2021
Θέμα:
Νέο Webinar «Κλιματική αλλαγή και κτηνοτροφία»

Η 5η συνεδρία της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα «Κλιματική αλλαγή στη γεωργία», που διοργανώνεται από τους εταίρους του έργου CLICHA, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30/06/2021, μέσω της πλατφόρμας ZOOM και μεταδόθηκε μέσω της σελίδας Facebook του έργου.

17/07/2021 - 20:48

Σελίδες