Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Completion of CLICHA project

14/10/2021 - 19:18 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
14/10/2021
Θέμα:
Completion of CLICHA project

The 14th of October 2021 marks the completion of the CLICHA project. A project that tried to update the existing knowledge of the Tunisian HEIs on the issues of climate change and agriculture, by transferring the know-how from 3 European Partners, Greece, Italy and Latvia.  The CLICHA project has been a 4-year journey that had serious impact on all the partners in a scientific, academic and personal level.

14/10/2021 - 19:18

CLICHA Ενημερωτικό δελτίο #6

14/10/2021 - 19:07 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
14/10/2021
Θέμα:
CLICHA Ενημερωτικό δελτίο #6

Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος CLICHA είναι διαθέσιμπ και μπορείτε να το διαβάσετε ανοίγοντας το συνημμένο αρχείο.

14/10/2021 - 19:07

Climate Change in Agriculture, Final Conference

14/10/2021 - 18:57 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
14/10/2021
Θέμα:
Climate Change in Agriculture, Final Conference

The final conference of the Erasmus+ project "CLImateCHange in Agriculture" was organized by the Higher Agronomic Institute of Chott Mariem (University of Sousse) and took place at 6 & 7 October 2021 in Sousse, Tunisia and online. The different courses delivered in the three Tunisian higher agricultural education institutions, members of the project, were presented during the conference and there are available on the CLICHA e-learning platform: http://clicha.eu/.

14/10/2021 - 18:57

Σελίδες