Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

CLICHA: Διάλεξη ρύπανσης υπόγειων υδάτων/ Groundwater Contamination Lecture

04/01/2021 - 17:09 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
04/01/2021
Θέμα:
CLICHA: Διάλεξη ρύπανσης υπόγειων υδάτων/ Groundwater Contamination Lecture

GR: Στο πλαίσιο του έργου CLICHA (Erasmus +) παρουσιάστηκε διαδικτυακή διάλεξη από τον καθηγητή Δημήτρη Μπέντο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Αθήνα, στις 7 Δεκεμβρίου 2020 κατά τη διάρκεια του μαθήματος «Ρύπανση υπόγειων υδάτων» στην Ανώτατη Σχολή Μηχανικών της Medjez El Bab (ESIM).

ΕΝ: In the framework of the project CLICHA (Erasmus+) an online lecture was presented by Prof. Dimitris Bendos (University of West Attica, Athens) on December 07, 2020 during the course “Groundwater contamination” at the Higher School of Engineers of Medjez El Bab (ESIM).

 

04/01/2021 - 17:09

ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΥΧΤΑ/ GREEN NIGHT

26/12/2020 - 22:40 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
26/12/2020
Θέμα:
ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΥΧΤΑ/ GREEN NIGHT

GR: ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΥΧΤΑ

Το έργο CLICHA (Erasmus+) παρουσιάστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2020 στην εικονική έκθεση «Η νύχτα των Ευρωπαίων Ερευνητών: ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΥΧΤΑ_EU H2020». Η εκδήλωση είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης: https://www.green-night.tn/ που υποστηρίζει μια τρισδιάστατη έκδοση και η παρουσίαση του έργου στα γαλλικά είναι διαθέσιμη για προβολή ή λήψη μέσω της διεύθυνσης URL: https: //www.green-night .tn / e-green-night / clicha.

EN: GREEN NIGHT

26/12/2020 - 22:40

Δομικός λίθος εξέλιξης στην κτηνοτροφία η εκπαίδευση

20/11/2020 - 16:41 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
20/11/2020
Θέμα:
Δομικός λίθος εξέλιξης στην κτηνοτροφία η εκπαίδευση

Άρθρο στο περιοδικό Agrenda με αναφορές στο έργο Climate Chamge in Agriculture και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

20/11/2020 - 16:41

CLICHA@FOSTEX meeting

20/11/2020 - 14:29 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
20/11/2020
Θέμα:
CLICHA@FOSTEX meeting

ΕΝ: The CLICHA social media were presented at the 5th Steering Committee Meeting of the FOSTEX project. The aim was to attract interest on the project and initiate collaboration opportunities. In particular, the possibility to co-organise a common webinar on the subject of Climate Change and the production of natural raw materials for the textile sector was discussed.  

20/11/2020 - 14:29

CLICHA: 5th Steering Committee meeting Online

06/10/2020 - 17:29 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
06/10/2020
Θέμα:
CLICHA: 5th Steering Committee meeting Online

ΕΝ: The 5th Steering Committee Meeting took place on Thursday 30/09/20. It was a great opportunity for the core team of the CLICHA project to meet and exchange views on the further development of the workplan. Additionally, critical parameters linked to the restrictions imposed by the ongoing pandemic were extensively discussed in order to reach to viable solutions.

06/10/2020 - 17:29

Σελίδες