Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”

19/06/2020 - 10:24 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
19/06/2020
Θέμα:
Πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει μέσω του Εργαστηρίου Γεωργίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και με Επιστημ. Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ηλία Τραυλό στο πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”. Η διάρκεια του έργου είναι από 01/01/2020 έως 31/08/22 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.344.472,80 EUR.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.adrioninterreg.eu/

19/06/2020 - 10:24

Business forum @ LLU-Latvia University of Life Sciences and Technologies

18/03/2020 - 10:55 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
18/03/2020
Θέμα:
Business forum @ LLU-Latvia University of Life Sciences and Technologies

On February 27, 2020, the 5th Business forum of the CLICHA project took place @ Latvia University of Life Sciences and Technologies in Jelgava. The audience had the opportunity to get to know the project and get familiar with “Land management and agricultural practices for reducing greenhouse gas and ammonia emissions” by attending a series of speeches on the subject. In particular, the Latvian Ministry of Agriculture informed the participants of the policy measures taken to reduce climate and ammonia emission in agriculture with the LLU acting as scientific advisor in this effort.

18/03/2020 - 10:55

Σελίδες