Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Δομικός λίθος εξέλιξης στην κτηνοτροφία η εκπαίδευση

20/11/2020 - 16:41 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
20/11/2020
Θέμα:
Δομικός λίθος εξέλιξης στην κτηνοτροφία η εκπαίδευση

Άρθρο στο περιοδικό Agrenda με αναφορές στο έργο Climate Chamge in Agriculture και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

20/11/2020 - 16:41

CLICHA@FOSTEX meeting

20/11/2020 - 14:29 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
20/11/2020
Θέμα:
CLICHA@FOSTEX meeting

ΕΝ: The CLICHA social media were presented at the 5th Steering Committee Meeting of the FOSTEX project. The aim was to attract interest on the project and initiate collaboration opportunities. In particular, the possibility to co-organise a common webinar on the subject of Climate Change and the production of natural raw materials for the textile sector was discussed.  

20/11/2020 - 14:29

CLICHA: 5th Steering Committee meeting Online

06/10/2020 - 17:29 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
06/10/2020
Θέμα:
CLICHA: 5th Steering Committee meeting Online

ΕΝ: The 5th Steering Committee Meeting took place on Thursday 30/09/20. It was a great opportunity for the core team of the CLICHA project to meet and exchange views on the further development of the workplan. Additionally, critical parameters linked to the restrictions imposed by the ongoing pandemic were extensively discussed in order to reach to viable solutions.

06/10/2020 - 17:29

Σελίδες