Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Εξέταση Μεταπτυχιακής Διατριβής Γ. Μαντωνανάκη

13/04/2022 - 20:26 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
13/04/2022
Θέμα:
Εξέταση Μεταπτυχιακής Διατριβής Γ. Μαντωνανάκη

Την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μεταπτυχιακής Διατριβής του Γεώργιου Μαντανωνάκη με θέμα: «Εφαρμογή Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για την Επιλογή Μεθόδων Επεξεργασίας και Επαναχρησιμοποίησης των Υγρών Αστικών Αποβλήτων της Πόλης των Πατρών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων» στην τριμελή εξεταστική επιτροπή: Αναπλ. Καθηγητής Χ. Καραβίτης (Επιβλέπων), Καθηγητής Ν. Δέρκας (μέλος της τριμελούς), Αναπλ. Καθηγητής Ι.

13/04/2022 - 20:26

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΑΛΑΣΗ

14/02/2022 - 15:10 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
14/02/2022
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΑΛΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Λυδία Βαλάση, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: «Διαφοροποίηση κελυφωτών φιστικιών (Pistacia vera) ποικιλίας Αιγίνης και ελαίων τους με φασματοσκοπικές και χημειομετρικές μεθόδους».

 

14/02/2022 - 15:10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Υ.Δ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ

10/01/2022 - 12:42 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
10/01/2022
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Υ.Δ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα κ. Χρίστου Βαμβακούλα με θέμα: «Σχέσεις στοιχείων ανάπτυξης και Παραγωγής καλλιέργειας σόγιας στην Κεντρική Ελλάδα, με την υδατική καταπόνηση που προκαλείται στα φυτά λόγω ελλειμματικής άρδευσης» και επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Αργυροκαστρίτη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 στις 11:30 στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

10/01/2022 - 12:42

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.Δ. κας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.

11/11/2021 - 14:09 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
11/11/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.Δ. κας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.

Σας γνωρίζουμε ότι η   κα  ΝΙΚΟΛΟΑΟΥ Κωστούλα θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος στις  25/11/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α..

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

11/11/2021 - 14:09

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

02/09/2021 - 12:06 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
02/09/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ.

02/09/2021 - 12:06

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

29/06/2021 - 12:19 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
29/06/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 στις 10:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης «Αλέξανδρος Πουλοβασίλης» του ΓΠΑ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου Διδάκτορα κ. Γεώργιου Δεληγιαννάκη με θέμα: « Seismic hazard assessment and development of earthquake catastrophe model based on geological data and tectonic geomorphology» ή «Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και ανάπτυξη μοντέλου καταστροφικού σεισμού με χρήση γεωλογικών δεδομένων και τεκτονικής γεωμορφολογίας».

29/06/2021 - 12:19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΑΡΑΤΣΗ Αικατερίνης

27/05/2021 - 14:29 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
27/05/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΑΡΑΤΣΗ Αικατερίνης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΑΡΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

27/05/2021 - 14:29

Σελίδες