ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

02/05/2023 - 11:57 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
02/05/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε το ο κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, θα αναπτύξει δημόσια τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: ":Κυκλική Οικονομία: Αξιοποίηση υποπροιόντων των αγροτοβιομηχανικών διεργασιών με τη χρήση της τεχνικής "ζύμωση στερεάς κατάστασης" στις 08-05-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. 

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε 

02/05/2023 - 11:57