ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΑΚΚΑ

10/03/2023 - 11:20 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
10/03/2023
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΑΚΚΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Λάμπρος Σακκάς, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική του διατριβή με θέμα: «Ενσωμάτωση του συμπροϊόντος της αναστροφής των φάσεων του πρόβειου γάλακτος στη διαδικασία της τυροκόμησης ενός καινοτόμου πρόβειου ημίσκληρου τυριού με ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά: συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρων κυκλικών παραγωγικών διαδικασιών στον γαλακτοκομικό τομέα». 

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 16.03.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Συνημμένα: 
10/03/2023 - 11:20