ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

23/06/2023 - 12:16 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
23/06/2023
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε οτι  η κα ΓΚΡΙΕΛΑ Ειρήνη, θα αναπτύξει δημόσια τη Δ.Δ. με τίτλο "Διερεύνηση κρίσιμων βιοδεικτών που σχετίζονται με την εντερική ακεραιότητα και λειτουργία με πρότυπο τα πτηνά" που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος, στις 03-07-23 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-12:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (κεντρικό κτίριο 2ος όροφος) του Γ.Π.Α.. Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε. 

23/06/2023 - 12:16