ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΖΩΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥ

27/05/2023 - 11:38 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
01/06/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΖΩΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Η Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ζωη Σκουρλέτου θα παρουσιάσει την Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο "Ανάλυση συλλογικού αρδευτικού δικτύου υπό πίεση με ελεύθερη ζήτηση.  Εφαρμογή στο αρδευτικό δίκτυο Επιταλίου νομού Ηλείας" (επιβλέπων καθ, Ν. Δέρκας) την 1 Ιουνίου 2023 στις 19:00 μέσω Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:c2d7d8b30544434fa24adc66d9e...

Ο σύνδεσμος για το TEAMS είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:c2d7d8b30544434fa24adc66d9e...

27/05/2023 - 11:38