Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

24/05/2021 - 17:09 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
24/05/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Νικόλαος Δημητρόπουλος θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη προληπτικού και επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για κίνδυνο πυρκαγιάς στο Δασαρχείο Λαυρίου (Δήμος Λαυρεωτικής, Δήμος Σαρωνικού)» (Επιβλέπων: Ι. Παπανικολάου) την Πέμπτη 27 Μάιου 2021 στις 11:00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MsTeams με κωδικό εισόδου: 20xv8pd

24/05/2021 - 17:09

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

08/04/2021 - 10:49 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
08/04/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η   κα  ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΗΣΑΜΟΥ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΗ ΑΝΟΣΙΑ» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος στις  15/04/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30 μ.μ διαδικτυακά στην πλατφόρμα του Microsoft Teams. Ο κωδικός σύνδεσης είναι: y4qd1lo.

08/04/2021 - 10:49

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΘΗΝΑΣ ΥΦΑΝΤΗ

10/03/2021 - 15:30 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
10/03/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΘΗΝΑΣ ΥΦΑΝΤΗ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αθηνά Υφαντή θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Χωροχρονική μεταβολή παραμέτρων του ενεργειακού ισοζυγίου σε δασικό και αγροτικό περιβάλλον από τη συνδυαστική χρήση δεδομένων Τηλεπισκόπησης και ενός μοντέλου Βιόσφαιρας: Αποτελέσματα από μια μελέτη περίπτωσης στην Ολλανδία» την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MsTeams, κωδικός (team code) nl8k1gf

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

10/03/2021 - 15:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΤΗ

26/02/2021 - 09:58 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
26/02/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Ιφιγένεια Μακαρίτη, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Phenotypic and transcriptional responses of Listeria monocytogenes near growth boundaries” («Φαινοτυπική και μεταγραφική απόκριση του μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε οριακές για αύξηση συνθήκες»).

26/02/2021 - 09:58

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

28/01/2021 - 13:23 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
28/01/2021
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Αλκμήνη Γαβριήλ, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα “A study of Salmonella spp. responses as affected by acid adaptation, natural antimicrobials and strain variability ” («Μελέτη της επίδρασης της προσαρμογής σε όξινες συνθήκες, των φυσικών αντιμικροβιακών και της δια-στελεχιακής παραλλακτικότητας στην συμπεριφορά του παθογόνου Salmonella spp»). 

28/01/2021 - 13:23

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

21/12/2020 - 14:19 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
21/12/2020
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Ιωάννα Παππά, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος ιχνηλασιμότητας για τον προσδιορισμό της αυθεντικότητας ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων». Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 23.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.  

21/12/2020 - 14:19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΟΥΣΗ

18/12/2020 - 15:19 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
18/12/2020
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΟΥΣΗ

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αναστασίας Κιούση  με θέμα: «Υδρογεωλογική-Περιβαλλοντική έρευνα στη καρστική λεκάνη Άσκρης-Δόμβρενας/Βοιωτία».
Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής:
Ιωάννης Παπανικολάου Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ (κύριος επιβλέπων),
Μαρία Ψυχογιού, Επίκουρη Καθηγήτρια ΓΠΑ,
Ιωάννης Μπαζιώτης Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ,

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας
MsTeams με κωδικό εισόδου: n4gt0sb

 

18/12/2020 - 15:19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

30/11/2020 - 10:28 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
30/11/2020
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα Κου Ευάγγελου Αναστασίου (επιβλέπων Σ. Φουντάς) με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ» θα πραγματοποιηθεί στην Βιβλιοθήκη του ΓΠΑ στις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

30/11/2020 - 10:28

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΝΤΙΖΑ

24/11/2020 - 00:36 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
24/11/2020
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΝΤΙΖΑ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Ελευθέριος Κοντιζάς θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Αποτύπωση και μετρήσεις εκπομπών αερίων στο υδροθερμικό πεδίο Σουσακίου, Νομού Κορινθίας: Επιπτώσεις στο περιβάλλον» (Επιβλέπων: Ι. Παπανικολάου) την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 στις 12:00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MsTeams με κωδικό εισόδου: nqxcp5x

24/11/2020 - 00:36

Σελίδες