ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Υ.Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

24/03/2023 - 14:54 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
24/03/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Υ.Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιου Διδάκτορα κα. Αικατερίνης Κασιμάτη (επιβλέπων Σ. Φουντάς) με θέμα:  "Investigating the application of precision agriculture and big data analytics in vineyards/ Διερεύνηση της εφαρμογής γεωργίας ακριβείας και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων σε αμπελώνες" θα γίνει την Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 10.00 - 13.00. στην Αίθουσας Διαλέξεων της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Η παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά)

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

24/03/2023 - 14:54