Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Κ. ΦΟΥΡΤΑΚΑ

13/12/2018 - 18:21 -- Κωνσταντίνος Μπ...
Ημ/νία:
13/12/2018
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Κ. ΦΟΥΡΤΑΚΑ

Ανακοινώνεται ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Κατερίνα Φουρτάκα θα υποστηρίξει δημόσια, ενώπιον της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής, τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο: «Μελέτη προϊόντων εγκλεισμού βιοδραστικών ουσιών σε κυκλοδεξτρίνες» την Πέμπτη 20/12/2018 στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα 17 του εργαστηρίου φυσικής στο κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος.

 

Ο επιβλέπων,

Κ. Μπεθάνης

13/12/2018 - 18:21

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

13/12/2018 - 10:59 -- Πρόγραμμα Μεταπ...
Ημ/νία:
13/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 11:40 στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας (υπόγειο κτηρίου Βεϊνόγλου) θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

 

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

13/12/2018 - 10:59

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΟΥ

12/12/2018 - 09:56 -- Πρόγραμμα Μεταπ...
Ημ/νία:
12/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Μαρία Κάζου, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Whole genome sequencing of the lactic acid bacteria Lactobacillus zymae, Lactobacillus acidipiscis and Lactobacillus rennini.

12/12/2018 - 09:56

Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κ. Γεωργίου Πρεμέτη

07/12/2018 - 20:03 -- Γεράσιμος Δάρας
Ημ/νία:
07/12/2018
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κ. Γεωργίου Πρεμέτη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Β’ στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης του μεταπτυχιακού φγοιτητή Γεωργίου Πρεμέτη, με θέμα: «Βιο-επεξεργασία παραπροϊόντων ιχθύων για την παραγωγή ενζύμων υψηλής προστιθέμενης αξίας».

07/12/2018 - 20:03

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

05/12/2018 - 08:55 -- Πρόγραμμα Μεταπ...
Ημ/νία:
05/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 10.30 στην αίθουσα Ι. Κανδαράκης, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης της κ. Ν. Σάμαρη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

05/12/2018 - 08:55

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

03/12/2018 - 16:18 -- Αχιλλέας Αναστασίου
Ημ/νία:
03/12/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορα κα. Χριστίνας Παπαδάκη με θέμα: «Ανάπτυξη καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας με σκοπό τον υπολογισμό οικολογικών παροχών» και επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Δέρκα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 , στις 16:00 στην αίθουσα υψηλής τεχνολογίας του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ  (2ο Όροφος, κτίριο Ρουσοπούλου).

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

03/12/2018 - 16:18

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

27/11/2018 - 13:23 -- Αλέξανδρος Κουτ...
Ημ/νία:
27/11/2018
Θέμα:
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συνημμένο το πρόγραμμα των παρουσιάσεων των εργασιών των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του εργαστηρίου των Γεωργικών Εφαρμογών

27/11/2018 - 13:23

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΝΑΣ ΜΗΛΑΙΟΥ

26/11/2018 - 16:39 -- Αχιλλέας Αναστασίου
Ημ/νία:
26/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΑΝΝΑΣ ΜΗΛΑΙΟΥ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αννα Μηλαίου θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση Εφαρμογής της Επιτυχίας στην Ελλάδα των Γενικών Κανόνων Κοστολόγησης, Τιμολόγησης και Ανάκτησης Κόστους Υπηρεσιών Υδατος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ» (Επιβλέπων: Χ. Καραβίτης) την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στις 16:00 στην Αίθουσα Υψηλής Τεχνολογίας στο κτίριο Ρουσόπουλου.

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

26/11/2018 - 16:39

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

23/11/2018 - 09:09 -- Πρόγραμμα Μεταπ...
Ημ/νία:
23/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 12.10, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Γ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε. 

23/11/2018 - 09:09

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

23/11/2018 - 09:08 -- Πρόγραμμα Μεταπ...
Ημ/νία:
23/11/2018
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 09.30 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Γ.Π.Α. , θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

23/11/2018 - 09:08

Σελίδες