ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Υ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ

24/03/2023 - 14:47 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
24/03/2023
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Υ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιου Διδάκτορα κα. Βασιλικής Μαρκογιάννη (επιβλέπων Δ. Καλύβας) με θέμα: «Water Quality Assessment in Greek Lakes by Using Remote Sensing and Statistical Modelling» θα πραγματοποιηθεί στην Βιβλιοθήκη του ΓΠΑ στις 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

24/03/2023 - 14:47