Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

24/08/2022 - 09:59 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
24/08/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Ανακοινώσεις άλλων Α.Ε.Ι.
Συνημμένα: 
24/08/2022 - 09:59