Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία@Women4IT

29/09/2021 - 23:41 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Σχολή Επιστημών των Ζώων
Θέμα:
Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία@Women4IT
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Tο έργο Erasmus+ «Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία» προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η CRETHIDEV στο πλαίσιο του έργου @Women4IT το Σάββατο 11/09/21. Το έργο Women4IT στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αύξηση του αριθμού των ευάλωτων κοριτσιών και των νέων γυναικών στην ψηφιακή ατζέντα της ΕΕ. Οι νεαρές εκπαιδευόμενες στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη θεματική του έργου καθώς και την εκπαιδευτική πλατφόρμα.

29/09/2021 - 23:41