Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Παρασκευόπουλου

04/07/2022 - 12:32 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
04/07/2022
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Παρασκευόπουλου
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα: «Η επίδραση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) υψηλής πίεσης στην χρήση/κάλυψη Γης με χρήση γεωχωρικών δεδομένων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας» του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Παρασκευά Παρασκευόπουλου της Κατεύθυνσης «Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων» του Τμήματος της Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 11:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας – Γεωλογίας.

04/07/2022 - 12:32