ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Υ.Δ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΧΑΚΗ

05/07/2022 - 16:06 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
05/07/2022
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Υ.Δ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΧΑΚΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 στις 13:30 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης «Αλέξανδρος Πουλοβασίλης» του ΓΠΑ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου Διδάκτορα κ. Ιωάννη Βρουχάκη με θέμα: « Υδρογεωλογική Έρευνα με Χρήση Σύγχρονων Διαχειριστικών Εργαλείων στο Πλαίσιο της Ποιοτικής και Ποσοτικής Παρακολούθησης του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος της υπό-Λεκάνης Τυρνάβου (Θεσσαλία)».

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

05/07/2022 - 16:06