Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

EUA Newsletter - Academic freedom, Open Access, Horizon Europe, Refugees and EU Copyright reform

28/09/2018 - 11:56 -- European Progra...
Ημ/νία:
28/09/2018
Θέμα:
EUA Newsletter - Academic freedom, Open Access, Horizon Europe, Refugees and EU Copyright reform

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο: https://us15.campaign-archive.com/?u=dad6cb885cf6f2822bcd5a97f&id=26be21...

28/09/2018 - 11:56

Πρόσκληση ΑΠΘ (Ίδρυμα-συντονιστής σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης/KA203 "SUCRE FME" - SAR Meeting, October 4, 2018

30/08/2018 - 11:19 -- European Progra...
Ημ/νία:
30/08/2018
Θέμα:
Πρόσκληση ΑΠΘ (Ίδρυμα-συντονιστής σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης/KA203 "SUCRE FME" - SAR Meeting, October 4, 2018

Η πρόσκληση του ΑΠΘ ως ιδρύματος-συντονιστή του σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης/ KA203 με τίτλο SUCRE και θέμα την ένταξη των προσφύγων στην Ανώτατη Εκπαίδευση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

 

30/08/2018 - 11:19

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: The European Higher Education Area in 2018 - Bologna Process Implementation Report

20/08/2018 - 10:07 -- European Progra...
Ημ/νία:
20/08/2018
Θέμα:
Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: The European Higher Education Area in 2018 - Bologna Process Implementation Report

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα  «The European Higher Education Area in 2018 - Bologna Process Implementation Report» είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/publications_en

20/08/2018 - 10:07

EUA Newsletter 10 - 15/06/2018

20/06/2018 - 13:57 -- European Progra...
Ημ/νία:
21/06/2018
Θέμα:
EUA Newsletter 10 - 15/06/2018
20/06/2018 - 13:57

Συμμετοχή σε έρευνες με χρηματική αμοιβή

07/06/2018 - 12:36 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
07/06/2018
Θέμα:
Συμμετοχή σε έρευνες με χρηματική αμοιβή

Αγαπητέ φοιτητή/τρια,

στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης διεξάγουμε έρευνες που απευθύνονται σε φοιτητές του πανεπιστημίου μας, σε φοιτητές άλλων πανεπιστημίων αλλά και σε άτομα του γενικού πληθυσμού.

Στις έρευνες αυτές καλείστε συνήθως να απαντήσετε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο σε περιβάλλον υπολογιστών γι'αυτό και πολλές φορές οι έρευνες πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος. Για την συμμετοχή σας δίνεται χρηματική αμοιβή σε μετρητά.

07/06/2018 - 12:36

Σελίδες