Έργο LIFE Andros Park - 1ο Newsletter

18/10/2018 - 14:47 -- Γιώργος Ζερβάκης
Ημ/νία:
18/10/2018
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας
Θέμα:
Έργο LIFE Andros Park - 1ο Newsletter
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Για την ενημέρωση σας, έχει αναρτηθεί το 1ο Newsletter του έργου LIFE Andros Park (LIFE16 NAT/GR/000606), το οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο μας. Μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://mailchi.mp/1512aa765ffd/life-andros-park-el1

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: http://www.life-androspark.gr/

Ευχαριστώ.

 

Γιώργος Ζερβάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.

 

18/10/2018 - 14:47