Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: The European Higher Education Area in 2018 - Bologna Process Implementation Report

20/08/2018 - 10:07 -- European Progra...
Ημ/νία:
20/08/2018
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: The European Higher Education Area in 2018 - Bologna Process Implementation Report
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα  «The European Higher Education Area in 2018 - Bologna Process Implementation Report» είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/publications_en

Η εν λόγω μελέτη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης ΕΧΑΕ -European Higher Education Area (EHEA) από την εποχή της Συνόδου Υπουργών Παιδείας, στο Ερεβάν της Αρμενίας, το 2015, παρουσιάζοντας μία ευρεία και λεπτομερή εικόνα της εξελισσόμενης διαδικασίας, μέσα από ποικίλες οπτικές των εμπλεκόμενων μερών.

Η συγκεκριμένη μελέτη που παρουσιάστηκε στη Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας, στο Παρίσι στις 24-25 Μαΐου 2018, παρέχει στον αναγνώστη, ενημέρωση και στατιστικά στοιχεία που καλύπτουν ευρεία κλίμακα θεμάτων, τα οποία άπτονται της Ανώτατης Εκπαίδευσης και εκτείνονται από τις κοινές αξίες (shared values) έως τη διεθνοποίηση και την κινητικότητα.  Αποτέλεσε δε, προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ των Bologna Follow-up Group (BFUG), Eurostat, Eurostudent και Eurydice αλλά και European University Association, European Students Union και European Quality Assurance Register for Higher Education.

20/08/2018 - 10:07