Πρόσκληση ΑΠΘ (Ίδρυμα-συντονιστής σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης/KA203 "SUCRE FME" - SAR Meeting, October 4, 2018

30/08/2018 - 11:19 -- European Progra...
Ημ/νία:
30/08/2018
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Πρόσκληση ΑΠΘ (Ίδρυμα-συντονιστής σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης/KA203 "SUCRE FME" - SAR Meeting, October 4, 2018
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Η πρόσκληση του ΑΠΘ ως ιδρύματος-συντονιστή του σχεδίου Στρατηγικής Σύμπραξης/ KA203 με τίτλο SUCRE και θέμα την ένταξη των προσφύγων στην Ανώτατη Εκπαίδευση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

 

30/08/2018 - 11:19