Ανακοινώσεις

π.χ. 05/12/2023
π.χ. 05/12/2023
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Εσωτερικών μελών...

PDF icon Ψ2ΩΝ46Ψ8Ζ6-2ΜΣ_Συγκρότηση ΚΕΕ.pdf 19/09/2022 - 14:27 Σύγκλητος
Ανακοίνωση για κληρώσεις

Διενέργεια κλήρωσης από την οποία θα αναδειχθούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών καθώς...

Microsoft Office document icon Ανακοίνωση κλήρωσης 2019.doc 28/05/2019 - 10:57 Σύγκλητος
Διοικητικά Θέματα Διενέργεια κλήρωσης Επιτροπών

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07.02.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Συγκλήτου του Γ.Π.Α. με ευθύνη της Επιτροπής.

Microsoft Office document icon Κληρωση Επιτροπών 2019 04/02/2019 - 12:40 Σύγκλητος