Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

19/09/2022 - 14:27 -- Georgia Gounari
Ημ/νία:
19/09/2022
Σύγκλητος
Θέμα:
Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α

19/09/2022 - 14:27