Διενέργεια κλήρωσης Επιτροπών

04/02/2019 - 12:40 -- Georgia Gounari
Ημ/νία:
04/02/2019
Σύγκλητος
Θέμα:
Διενέργεια κλήρωσης Επιτροπών
Διοικητικά Θέματα

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07.02.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Συγκλήτου του Γ.Π.Α. με ευθύνη της Επιτροπής.

04/02/2019 - 12:40