Συλλογικά Όργανα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2024

11/09/2023 - 14:35 -- Sofia Karatsopani
Ημ/νία:
11/09/2023
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ_2024
11/09/2023 - 14:35

Ανακήρυξη Υποψηφίων ΕΤΕΠ στη Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

06/09/2023 - 10:40 -- Dimitra Daferera
Ημ/νία:
06/09/2023
Θέμα:
Ανακήρυξη Υποψηφίων ΕΤΕΠ στη Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
06/09/2023 - 10:40

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

04/09/2023 - 13:54 -- Department of F...
Ημ/νία:
12/09/2023
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων φοιτητών για την συγκρότηση της συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024

04/09/2023 - 13:54

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π.

14/06/2023 - 10:22 -- Department of F...
Ημ/νία:
14/06/2023
Θέμα:
Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π.

Απόφαση ορισμού Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. για την συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024

14/06/2023 - 10:22

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών μελών Ε.Τ.Ε.Π.

14/06/2023 - 10:20 -- Department of F...
Ημ/νία:
14/06/2023
Θέμα:
Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Απόφαση ορισμού Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως τις 31.08.2024

14/06/2023 - 10:20

Σελίδες