Συλλογικά Όργανα

Εκλογή εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

18/06/2024 - 22:16 -- Nicki Sxina
Ημ/νία:
18/06/2024
Θέμα:
Εκλογή εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
18/06/2024 - 22:16

Εκλογή εκπροσώπου ΕΔΙΠ για την Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

18/06/2024 - 22:12 -- Nicki Sxina
Ημ/νία:
18/06/2024
Θέμα:
Εκλογή εκπροσώπου ΕΔΙΠ για την Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
18/06/2024 - 22:12

Εκλογή εκπροσώπων εδιπ και ετεπ για τη κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης Τροφίμων

18/06/2024 - 08:45 -- Nicki Sxina
Ημ/νία:
18/06/2024
Θέμα:
Εκλογή εκπροσώπων εδιπ και ετεπ για τη κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης Τροφίμων
18/06/2024 - 08:45

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών Ε.ΔΙ.Π.

14/06/2024 - 12:48 -- Department of F...
Ημ/νία:
14/06/2024
Θέμα:
Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών Ε.ΔΙ.Π.

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

14/06/2024 - 12:48

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών Ε.Τ.Ε.Π.

14/06/2024 - 12:46 -- Department of F...
Ημ/νία:
14/06/2024
Θέμα:
Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών Ε.Τ.Ε.Π.

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α. για το Ακ. Έτος 2024-2025

14/06/2024 - 12:46

Προκήρυξη εκλογών μελών Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α.

24/04/2024 - 10:24 -- Department of F...
Ημ/νία:
24/04/2024
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών μελών Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

24/04/2024 - 10:24

Προκήρυξη εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α.

24/04/2024 - 10:22 -- Department of F...
Ημ/νία:
24/04/2024
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ε.Τ. & Δ.Α.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Ε.Τ. & .Δ.Α για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

24/04/2024 - 10:22

Σελίδες