Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση τεσσάρων (4) προκηρύξεων θέσεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

29/11/2019 - 09:26 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
29/11/2019
Θέμα:
Ανακοίνωση τεσσάρων (4) προκηρύξεων θέσεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση τεσσάρων (4) προκηρύξεων θέσεων Αναπληρωτών/τριών  Καθηγητών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Γνωστικά αντικείμενα:

-"Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος".

-"Διατροφική Συμπεριφορά και Υγεία".

- "Οικιακή Οικονομία-Βιώσιμη Ανάπτυξη".

- "Περιβαλλοντική Βιολογία-Οικολογία Μεσογειακού Τοπίου".

29/11/2019 - 09:26

Ανακοίνωση τριών (3) προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

28/11/2019 - 10:37 -- Mary Plessa
Ημ/νία:
28/11/2019
Θέμα:
Ανακοίνωση τριών (3) προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση τριών (3) προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

28/11/2019 - 10:37

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

28/11/2019 - 10:33 -- Mary Plessa
Ημ/νία:
28/11/2019
Θέμα:
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

28/11/2019 - 10:33

Σελίδες