Προκηρύξεις Θέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

12/12/2019 - 11:57 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
12/12/2019
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

12/12/2019 - 11:57

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

12/12/2019 - 09:01 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
12/12/2019
Θέμα:
Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά την αριθ. 5/04.12.2019 συνεδρίασή της αποφάσισε να καλύψει τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1. Μελισσοκομία του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών, πεντάωρου επιλογής μαθήματος

2. Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών, πεντάωρου επιλογής μαθήματος

εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με διδάσκοντες,, οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμενου Χρόνου.

12/12/2019 - 09:01

Ανακοίνωση τεσσάρων (4) προκηρύξεων θέσεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

29/11/2019 - 09:26 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
29/11/2019
Θέμα:
Ανακοίνωση τεσσάρων (4) προκηρύξεων θέσεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση τεσσάρων (4) προκηρύξεων θέσεων Αναπληρωτών/τριών  Καθηγητών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Γνωστικά αντικείμενα:

-"Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος".

-"Διατροφική Συμπεριφορά και Υγεία".

- "Οικιακή Οικονομία-Βιώσιμη Ανάπτυξη".

- "Περιβαλλοντική Βιολογία-Οικολογία Μεσογειακού Τοπίου".

29/11/2019 - 09:26

Σελίδες