Προκηρύξεις Θέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

25/11/2020 - 16:22 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
25/11/2020
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

25/11/2020 - 16:22

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

23/09/2020 - 11:19 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
23/09/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

23/09/2020 - 11:19

Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ

16/09/2020 - 10:30 -- Ioanna Zormpa
Ημ/νία:
16/09/2020
Θέμα:
Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση προκήρυξης τεσσάρων (4) κενών θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι (ΑΔΑ: ΩΗΜΧ46Ψ8Ζ6-ΤΡΨ)

16/09/2020 - 10:30

Ανακοίνωση για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ

21/07/2020 - 09:50 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
21/07/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ.

21/07/2020 - 09:50

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

21/07/2020 - 09:47 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
21/07/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

21/07/2020 - 09:47

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

21/07/2020 - 09:44 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
21/07/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ

21/07/2020 - 09:44

Σελίδες