Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ

13/03/2020 - 09:17 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
13/03/2020
Θέμα:
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ

"Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς"

13/03/2020 - 09:17

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ

13/03/2020 - 09:17 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
13/03/2020
Θέμα:
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ

"Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς"

13/03/2020 - 09:17

Δημοσίευση προκήρυξης μέλους ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

13/03/2020 - 09:03 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
13/03/2020
Θέμα:
Δημοσίευση προκήρυξης μέλους ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

"Δημοσίευση προκήρυξης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον ημερήσιο τύπο (ΑΔΑ: Ω67Σ469Β6Ν-Ρ6Ζ)"

13/03/2020 - 09:03

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων στο Ε.Μ.Π.

13/03/2020 - 08:48 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
13/03/2020
Θέμα:
Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων στο Ε.Μ.Π.

"Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.".

13/03/2020 - 08:48

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

13/03/2020 - 08:33 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
13/03/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοίνωση προκήρυξης 9 θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

13/03/2020 - 08:33

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

05/03/2020 - 08:46 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
05/03/2020
Θέμα:
Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων  για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων.

05/03/2020 - 08:46

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων

03/03/2020 - 11:18 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
03/03/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

03/03/2020 - 11:18

Σελίδες