Προκηρύξεις Θέσεων

Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

29/09/2018 - 20:43 -- Dimitrios Tsits...
Ημ/νία:
29/09/2018
Θέμα:
Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

29/09/2018 - 20:43

Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

29/09/2018 - 20:43 -- Dimitrios Tsits...
Ημ/νία:
29/09/2018
Θέμα:
Γεωπόνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

29/09/2018 - 20:43

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018

31/08/2018 - 08:43 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
31/08/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΩΒ46Ψ8Ζ6-ΡΑ9) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

31/08/2018 - 08:43

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

11/06/2018 - 10:42 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Διαβιβάζεται η υπ'αριθμ. Π23ΚΑΣ-29054 προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα:"Προκήρυξη για την πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών, για μια τριετία, στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 611/Γ'/29.05.2018.

11/06/2018 - 10:42

Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

11/06/2018 - 10:36 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

"Ανακοίνωση-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών"

11/06/2018 - 10:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. "ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

07/06/2018 - 10:38 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
07/06/2018
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. "ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"
07/06/2018 - 10:38

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

07/06/2018 - 10:37 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
07/06/2018
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
07/06/2018 - 10:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική με έμφαση στα Οικονομικά της Γεωργικής Παραγωγής»

07/06/2018 - 10:32 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
07/06/2018
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική με έμφαση στα Οικονομικά της Γεωργικής Παραγωγής»
07/06/2018 - 10:32

Σελίδες