Προπτυχιακές Σπουδές

Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (55)_εξ αποστάσεως εξεταστική

03/02/2024 - 18:44 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
03/02/2024
Θέμα:
Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (55)_εξ αποστάσεως εξεταστική

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 12/2/2024 και ώρα 8:00-10:00.

Η εξέταση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και θα είναι γραπτή, με θέματα πολλαπλής επιλογής και χωρίς αρνητική βαθμολογία.

03/02/2024 - 18:44

Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (8)_εξ αποστάσεως εξεταστική 

03/02/2024 - 18:39 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
03/02/2024
Θέμα:
Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (8)_εξ αποστάσεως εξεταστική 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» θα διεξαχθεί την Τρίτη 6/2/2024 και ώρα 8:00-10:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Η εξετάση θα είναι γραπτή, με ερωτήσεις ανάπτυξης. 

Παρακαλούνται όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση αυτή να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024» χρησιμοποιώντας τον κωδικό: fcr37po

03/02/2024 - 18:39

Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (8)_εξ αποστάσεως εξεταστική 

03/02/2024 - 18:38 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
03/02/2024
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (8)_εξ αποστάσεως εξεταστική 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 5/2/2024 και ώρα 8:00-10:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Η εξετάση θα είναι γραπτή, με ερωτήσεις ανάπτυξης. 

Παρακαλούνται όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση αυτή να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024» χρησιμοποιώντας τον κωδικό: vyurpwx

03/02/2024 - 18:38

Εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (252)_εξ αποστάσεως εξεταστική

03/02/2024 - 18:36 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
03/02/2024
Θέμα:
Εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (252)_εξ αποστάσεως εξεταστική

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι οι εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Μοριακή Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Θεωρία: Δευτέρα 12/2/2024 και ώρα 10:00.

Εργαστήριο: Πέμπτη 15/2/2024 και ώρα 10:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Οι εξετάσεις τόσο της θεωρίας όσο και του εργαστηρίου θα είναι προφορικές. 

03/02/2024 - 18:36

Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ (3685)_εξ αποστάσεως εξεταστική

03/02/2024 - 18:35 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
03/02/2024
Θέμα:
Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ (3685)_εξ αποστάσεως εξεταστική

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «Βοτανική» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8/2/2024 και ώρα 8:00-10:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Η εξέταση θα είναι γραπτή, με θέματα πολλαπλής επιλογής και χωρίς αρνητική βαθμολογία.

Παρακαλούνται όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση αυτή να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024» χρησιμοποιώντας τον κωδικό: 1nkuozj

03/02/2024 - 18:35

Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ (3685)_εξ αποστάσεως εξεταστική 

03/02/2024 - 18:34 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
03/02/2024
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ (3685)_εξ αποστάσεως εξεταστική 

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Βοτανική» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7/2/2024 και ώρα 8:00-10:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Η εξέταση θα είναι γραπτή, με θέματα πολλαπλής επιλογής και χωρίς αρνητική βαθμολογία.

Παρακαλούνται όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση αυτή να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024» χρησιμοποιώντας τον κωδικό: qpnbq8e

03/02/2024 - 18:34

Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (780) - Ιανουάριος 2024

03/02/2024 - 12:40 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
03/02/2024
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (780) - Ιανουάριος 2024

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10.00-11.15, μέσω της πλατφόρμας Open E-class.

03/02/2024 - 12:40

Εξετάσεις θεωρίας Γενική Γεωργίας (450), Γεωργίας (3655), Ειδικής Γεωργίας (480) και Ειδικής Γεωργίας I (2495)

03/02/2024 - 10:36 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
03/02/2024
Θέμα:
Εξετάσεις θεωρίας Γενική Γεωργίας (450), Γεωργίας (3655), Ειδικής Γεωργίας (480) και Ειδικής Γεωργίας I (2495)

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις της θεωρίας των μαθημάτων Γενική Γεωργία, Γεωργία, Ειδική Γεωργία και Ειδική Γεωργία I θα γίνουν προφορικά την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 16.00 στο TEAMS, στην ομάδα με τίτλο: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (450), ΓΕΩΡΓΙΑ (3655), ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι / 13 ΦΕΒ 2024 

Χρησιμοποιείστε είτε το παρακάτω link:

03/02/2024 - 10:36

Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»_ενημέρωση για τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων

02/02/2024 - 19:10 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
02/02/2024
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»_ενημέρωση για τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι οι εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος Φυσιολογία Φυτών θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (MSteams). Οι εξετάσεις τόσο της θεωριας όσο και του εργαστηρίου θα είναι γραπτές, με θέματα πολλαπλής επιλογής και χωρίς αρνητική βαθμολογία.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εξέταση. Για οποιαδήποτε απορία σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω mail με την κ. Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr).

02/02/2024 - 19:10

Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «ΒΟΤΑΝΙΚΗ»_ενημέρωση για τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων

02/02/2024 - 19:09 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
02/02/2024
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «ΒΟΤΑΝΙΚΗ»_ενημέρωση για τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων

 

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ότι οι εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος Βοτανική θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (MSteams). Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές, με θέματα πολλαπλής επιλογής και χωρίς αρνητική βαθμολογία.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εξέταση. Για οποιαδήποτε απορία σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω mail με την κ. Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr).

02/02/2024 - 19:09

Σελίδες