Προπτυχιακές Σπουδές

Εξετάσεις Θεωρία & Εργαστήριο «Αρδεύσεις και Συστήματα Άρδευσης (184)»

08/01/2024 - 15:49 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
08/01/2024
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρία & Εργαστήριο «Αρδεύσεις και Συστήματα Άρδευσης (184)»
  • Οι εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος «Αρδεύσεις και Συστήματα Άρδευσης (184)» για τους επί πτυχίω φοιτητές ΔΕΠ του Τμήματος  ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν την Τετάρτη 14/02/2024 και ώρα 11:00 – 13:00 στο 2o όροφο του κτ. Ρουσσόπουλου   
08/01/2024 - 15:49

Εξετάσεις Θεωρία & Εργαστήριο "Γεωργικής Υδραυλικής (600)" ΕΦΠ

08/01/2024 - 15:41 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
08/01/2024
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρία & Εργαστήριο "Γεωργικής Υδραυλικής (600)" ΕΦΠ

Οι εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος «Γεωργική Υδραυλική (600)» για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος  ΕΦΠ θα δοθούν την Παρασκευή 02/02/2024 και ώρα 14:00 – 17:00 στο Αμφ. Νιαβή.

08/01/2024 - 15:41

Εξετάσεις μαθημάτων του Εργ. Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, περιόδου Iαν. 2024

08/01/2024 - 14:34 -- Vasiliki Vougeleka
Ημ/νία:
08/01/2024
Θέμα:
Εξετάσεις μαθημάτων του Εργ. Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, περιόδου Iαν. 2024

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Εκ του Εργαστηρίου

08/01/2024 - 14:34

Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «ΒΟΤΑΝΙΚΗ»

04/01/2024 - 15:15 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
04/01/2024
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «ΒΟΤΑΝΙΚΗ»

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Βοτανική» θα είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Φυσιολογίας Φυτών Β’ (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος), σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το διδακτικό σύγγραμμα του μαθήματος καθώς επίσης και τις σημειώσεις τους.

Τετάρτη 7/2/2024 και ώρα 11:00: εξέταση θεωρίας

Πέμπτη 8/2/2024 και ώρα 11:00: εξέταση εργαστηρίου

04/01/2024 - 15:15

Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ» και «ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ»

04/01/2024 - 15:13 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
04/01/2024
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ» και «ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ»

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων «Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» και «Θρέψη Φυτών» θα είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Φυσιολογίας Φυτών Β’ (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος), σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το διδακτικό σύγγραμμα του μαθήματος καθώς επίσης και τις σημειώσεις τους.

Δευτέρα 5/2/2024 και ώρα 11:00: εξέταση θεωρίας

04/01/2024 - 15:13

Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ»

04/01/2024 - 15:11 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
04/01/2024
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ»

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Μοριακή Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» θα είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Φυσιολογίας Φυτών Β’ (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος), σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το διδακτικό σύγγραμμα του μαθήματος καθώς επίσης και τις σημειώσεις τους.

Δευτέρα 12/2/2024 και ώρα 11:00: εξέταση θεωρίας

04/01/2024 - 15:11

Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»

04/01/2024 - 15:08 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
04/01/2024
Θέμα:
Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»

Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/1/2024 και ώρα 9:30 στα Αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου και Νιαβή. Η εξέταση θα είναι γραπτή και τα θέματα θα είναι πολλαπλής επιλογής, χωρίς αρνητική βαθμολογία.

 

 

04/01/2024 - 15:08

Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»

04/01/2024 - 15:08 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
04/01/2024
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ»

Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών» θα είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Φυσιολογίας Φυτών Β’ (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος), σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το διδακτικό σύγγραμμα του μαθήματος καθώς επίσης και τις σημειώσεις τους.

Τρίτη 23/1/2024 και ώρα 10:00: για τους φοιτητές από ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ έως και ΒΡΥΝΑ

04/01/2024 - 15:08

Εξετάσεις στο Μάθημα και το Εργαστήριο Φυσικής - Ιανουάριος 2024

03/01/2024 - 13:48 -- Nikolaos Papandreou
Ημ/νία:
07/01/2024
Θέμα:
Εξετάσεις στο Μάθημα και το Εργαστήριο Φυσικής - Ιανουάριος 2024

Οι εξετάσεις στο Μάθημα και το Εργαστήριο της Φυσικής θα διεξαχθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου αφορούν ΜΟΝΟ παλιότερους φοιτητές που το οφείλουν.

03/01/2024 - 13:48

Σελίδες